Vertaal tot slot van alle rekeningen

By Guest

27 okt 2015 ... De vertaler haalt de teksten van je website en zal deze vertalen en in een ... tot je CMS, waardoor hij/zij toegang heeft tot alle teksten en zelf alle vertalingen toe kan voegen. ... vertaling van je content, maar geen rekening houden met hoe de ... En tot slot: wat zouden je conversiepercentage en ordergrootte ...

Per slot van rekening - definitie - Encyclo Per slot van rekening Spreekwoorden: (1914) Bij slot van rekening, ten slotte, per slot (van rekening), eindelijk; alles wel beschouwd; oorspr. bij 't sluiten van de rekening, nadat de rekening is opgemaakt; 16de<-sup> eeuw: bi slote van rekeninge; vgl. voor later tijd Halma, 587: Slot van rekening, solde de compte, liquidatio... rekeningen - Engelse vertaling – Linguee woordenboek Als vertaling van "rekeningen" voorstellen; ... leveren dat toelaat de houder of de verkrijgers van de inkomsten te identificeren en vast te stellen dat deze behoren tot één van de categorieën van personen die ... zijn alle fiscale of andere bepalingen die in het land van de rekeningmunt van kracht zijn, alsook alle door de overheid ... moedermaatschappij - Engelse vertaling – Linguee woordenboek Tot slot veronderstelt de redenering van ... indien nodig met herwerking van de rekeningen. degroof.be. degroof.be. ... Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven. De verkeerde woorden zijn gemarkeerd. Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht.

Vertalingen in context van "slot van rekening" in Nederlands-Engels van Reverso Context: per slot van rekening Vertaling Woordenboek Proeflezer Vervoegen Synoniemen Grammatica Vertaling van documenten en webs Bedrijfsoplossingen Nieuwsbrief Hulp. nl ... Tot slot van rekening maken veel leraren al gebruik van een tablet of smartphone.

aanvaard, en geldt tot slot van alle rekeningen tussen partijen. Partijen verklaren aldus voldaan te zijn in al hun rechten en mits naleving van huidige overeenkomst van mekaar niets meer te vorderen te hebben, noch uit hoof-de van hun gemeenschappelijk vermogen noch uit hoofde van de sedert de ontbinding ontstane onverdeeldheid, op welke grond ... rekening - Engelse vertaling - bab.la Nederlands-Engels ... Dutch Ik moet dus met alle regio's van alle lidstaten en hun problemen rekening houden. more_vert ... Dutch Het non-vaccinatiebeleid hield rekening met een beperkte uitbraak elke 5 tot 10 jaar ... The non-vaccination policy was based on a restricted outbreak every 5 to 10 years. Dutch Per slot van rekening gaat het hier om een ...

Per slot van rekening - definitie - Encyclo

rekeningen - Engelse vertaling – Linguee woordenboek

Voor slot van alle r - Nederlands - Frans Vertaling en ...

Nederlands - Frans vertaling van 'tot slot' ... Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Nederlands - Frans woordenboek Manuaal of woordenboek, alleen betrekkelyk tot alle de ... Manuaal of woordenboek, alleen betrekkelyk tot alle de rekeningen van de steeden, vryheden en dorpen in de vier quartieren van de Meyerye van 's Hertogenbossche ... Per slot van rekening - definitie - Encyclo 1) Spreekwoorden: (1914) Bij slot van rekening,ten slotte, per slot (van rekening), eindelijk; alles wel beschouwd; oorspr. bij 't sluiten van de reken... 1. En 2. - notarissen MICHIELS & STROEYKENS Aarschot

Vertaler - Online zinnen vertalen - Engels, Duits, Spaans ...

Tot slot van alle re - Nederlands - Engels Vertaling en Voorbeelden Nederlands. Toon alle rekeningen. Engels. Show all accounts ... Nederlands. Tot slot. Engels ... Nederlands. Rekeninggegevens voor alle rekeningen. Engels. Tot slot van alle re - Nederlands - Frans Vertaling en Voorbeelden Je was op zoek naar: tot slot van alle rekeningen (Nederlands - Frans). API oproep ... afsluiting alle rekeningen ... De consolidatie gebeurt over alle rekeningen. per slot van rekening - Engelse vertaling - bab.la Nederlands-Engels ... Vertalingen van 'per slot van rekening' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere ... Die zijn per slot van rekening verankerd in de overwegingen van deze richtlijn. ... DutchDaarbij speelt per slot van rekening ook de open toegang tot de markten een doorslaggevende rol. ... Alle rechten voorbehouden.